01 October 2012

Sawa na ako sa luma. #BagoNaman sa Senado!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...