04 September 2012

Team Delay, nagsasayang kayo ng kuryenteng binabayaran ng buwis namin.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...