17 September 2012

Para sa pagbabago sa Senado, BAGO NAMAN!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...