24 July 2012

FOI ang aspalto sa daang matuwid. Ipasa!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...