14 June 2012

Ang Mga Idol Kong Abugado

Sina Akbayan Rep. Kaka Bag-ao at Atty. Marlon Manuel.
Panoorin sila sa Abogado ng Bayan, isang dokumentaryong 
ginawa ng Alternative Law Groups noong 2008. 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...