20 December 2011

SR, GASC, CRSRS-- Ano raw?


Noong kami'y bata pa: BAC, SESC, USC, at CSSPSC
ng UP Diliman sa GASC 2004 sa UP Miag-ao, Iloilo.
Kasalukuyang nasa General Assembly of Student Councils (GASC) sa Miag-ao, Iloilo ngayon ang iba’t ibang kinatawan ng mga student council ng buong University of the Philippines System. Ito ang panahon at lugar upang subuking amyendahan ang Codified Rules for Student Regent Selection (CRSRS) upang gawin itong mas demokratiko at mas kumakatawan sa mga mag-aaral.

Ang College of Social Sciences and Philosophy Student Council (CSSPSC), kasama ang ibang mga Konsehong naniniwalang dapat baguhin ang isang napaglumaan nang sistema ng pagpili ng Student Regent (SR), ay nagtutulak na maipasa ang tatlong panukala sa CRSRS.

Una, nariyan ang paglalagay ng MINIMUM ACADEMIC REQUIREMENT para sa mga nominado bilang SR. Sabi nga, bago ka maging lider estudyante, estudyante ka muna. Bilang Iskolar para sa Bayan, tungkulin mo ang gawing maayos ang iyong buhay akademiko upang hindi masayang ang buwis ng mamamayan na ginagamit sa iyong pag-aaral. Hindi batayan ng pagiging magaling na pinuno ang pagiging magaling na mag-aaral ngunit kailangan ang ganitong pamantayan upang masigurado na tunay na kinatawan nga ng mga estudyante ang SR. Kaya nga STUDENT Regent ‘di ba? Alangan namang maulit pa ang mga nangyayari dati na natatanggal ang SR dahil sa pagiging delinkwenteng mag-aaral. Pagtataksil iyan sa tiwala ng mga pinaglilingkuran niya dahil sa pagtanggal sa isang SR na hindi na mag-aaral, nawawalan tayo ng representasyon sa pinakamataas na governing body ng UP, ang Board of Regents (BOR).

GASC 2007 at UP Los  Baños with ALYANSA sa USC plus LSG
Pangalawa, nais ng mga Konseho na magkaroon ng isang boto para sa bawat kolehiyo sa pagpili ng SR. Samakatuwid, ‘ONE COLLEGE, ONE VOTE.’ Nilalayon nito na gawing mas demokratiko ang paraan ng pagpili ng SR sa pamamagitan ng pagpapalawak ng espasyo para sa partisipasyon ng mga mag-aaral. Dahil mukhang hindi naman talaga kakayanin sa maraming kadahilanan ang direct voting ng bawat isang estudyante, nariyan dapat ang mga Konseho nila upang bigyan sila ng representasyon. Sa kasalukuyan, ang paraan ng pagboto ay ang pagtatalaga ng isang boto kada regional unit (gaya ng Palo, San Fernando, atbp.) at dalawang boto naman para sa bawat autonomous unit (gaya ng Diliman, Manila, Mindanao, atbp.). Hindi kailangang bali-baliktarin ito upang makita na hindi nito maayos na naibabahagi ang kapangyarihang maghalal ng SR sa lahat ng mag-aaral ng kabuuan ng UP System. Kapag may boto ang bawat kolehiyo, mas titibay ang mandato ng SR. Mas titibay ang kanyang pananagutan bilang isang kinatawan. Sabi ng iba, kawawa raw ang ibang mga unit sa dami ng mga kolehiyo ng Diliman kapag napatupad ito. Hindi rin. Nakakahiya naming isipin na ang taga-Diliman ay boboto lang para sa taga-Diliman. Insulto ito sa kakayahan ng mga lider estudyante ng UP na magsuri at kumilatis ng nararapat na SR base sa kanyang plataporma at karanasan. Kaya nga noong napatupad ito noong 2005, ang mga kolehiyo ng Diliman ay bumoto para sa isang nominadong galing Cebu.

GASC 2007 in UP Baguio with
ALYANSA sa USC plus MSC
Ikatlo, nakikita nila ang pangangailangang TANGGALIN ANG PAGBANGGIT ng Katipunan ng mga Sangguniang Mag-aaral sa UP (KASAMA sa UP) sa loob ng CRSRS. Kinikilala natin ang ambag ng samahang ito sa kasaysayan ng pagbabalik ng Opisina ng Rehente ng mga Mag-aaral noon, ngunit walang lugar sa isang talaan ng CODIFIED RULES ang pagkilalang ito. Mainam na gumawa na lang ng aklat tungkol sa mga tagumpay ng KASAMA sa UP imbis na ilagay pa sila sa CRSRS. Bakit? Hindi lahat ng Konseho ay bahagi nito. Nagiging mapanghati. Karagdagan pa, ang mga nakasaad na tungkulin ng KASAMA sa UP ay pareho lang naman sa mga kailangan gampanan ng mga Konseho na nakalagay sa CRSRS. The law hates redundancy, ‘ika nga. Ang pagpapanukala ng pagtanggal ng pagbanggit sa KASAMA sa UP ay nakabase sa ideya ng pagiging para sa lahat ng CRSRS at ng pagpili ng SR.

Para sa mga Konsehong nasa GASC ngayon na lumalaban upang ipasa ang progresibong amendments sa CRSRS, mabuhay kayo! Ituloy at itaguyod ninyo ang labang MALINIS at MARANGAL para sa isang Student Regent selection process na progresibo, demokratiko, at kumakatawan sa LAHAT ng mga mag-aaral ng Unibersidad ng Pilipinas!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...