21 May 2011

Mga Hirit at Banat (Part 3)Isang hapon, noong ika-6 ng Agosto 2009, habang umiinom sa Sarah's...


Jeff: 'Di ba love natin si Nicole Hyala [of 90.7 Love Radio]?
Erika: Oo!
Jeff: Ayaw niya [ni Viktor] sa kanya!
Viktor: Hindi ko ayaw kay Nicole Hyala. Ayaw ko lang ng mga tugtog dun.
Jeff: Eh, tiisin mo!
Erika: It's part of the package!


Viktor: [Interrupts Erika.]
Jeff: [to Erika] Bakla, binastos ka niya.
Erika: [to Viktor] Oo, pero sana totoohanin mo 'di ba?


Jeff: [Habang malakas ang hangin.] Chicago!
Viktor: [Smirk, bilang alam niya ang ibig sabihin ng hirit na ito dati pa.]
Erika: [Smirk din.]
Jeff: Na-gets mo?
Erika: Oo, Windy City!
Jeff: Wow!
Erika: P*#@&*$@! Anong akala mo sa 'kin! Excuse me!


Jeff: Ang ganda ni Scarlett Johansson!
Erika: Eh ang pangit kaya ng mukha niya!
Viktor: Magkamukha kaya kayo!
Erika: ...Actually, maganda naman talaga siya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...