22 May 2011

Boom!


Jeff: May healthy levels of landi naman ah. Parang radiation lang 'yan. 

Oyie: Wala! Oo, pag sinimulan mo sa una. Okay lang, pero tulad ng Fukushima, anuman ang gawin mo, lalala ng lalala hanggang sa masaktan ka. Ohaaaaaa!


 


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...